Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego serwis informacyjny
Start
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   \  ARCHIWUM

    PN-01/2009 Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospoda

  PN-01/2009 Wybudowanie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Suwalskiej w Poznaniu

  Lista załączników
  1. Siwz Suwalska
  2. Załączniki nr 12 i 13 do SIWZ
  3. Ogłoszenie o zamówieniu
  4. Odpowiedź na pytanie
  5. Protest
  6. Rozstrzygnięcie protestu
  7. Modyfikacja SIWZ
  8. Modyfikacja II SIWZ
  9. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
  10. Ogłoszenie-przedłużenie terminu składania ofert
  11. Odpowiedź na pytanie
  12. Odpowiedź na pytanie
  13. Dokumentacja geotechniczna
  14. Ogłoszenie wyników postępowania
    udostępnił Wozniak Małgorzata dnia 2009-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    x

  x

    udostępnił PTBS SP. Z o.o. dnia 2011-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN - 08/08 Wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta, przy ul. Łużycka 1

  PN - 08/08 Wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta, przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  Treść ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 261811-2008 w dniu 10.10.2008 r.

  Zamawiajacy informuje, że w dniu 17.10.2008 r. wpłynął protest - załącznik.


  Lista załączników
  1. SIWZ PN 08/08
  2. Załącznik nr 9-Specyfikacja techniczna wykonia i odbioru robót budowlanych
  3. Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa
  4. Załącznik nr 11 – Przedmiary robót budowlanych.
  5. Ogłoszenie o zamówieniu
  6. szczegóły zamówienia
  7. Odpowiedź na pytania do SIWZ
  8. Protest 17.10.2008
  9. odpowiedź na pytania do SIWZ
  10. Przemiary elektryczne format ATH
  11. Odpowiedź na pytania do SIWZ
  12. Odpowiedź na pytania do SIWZ
  13. Rysunki branży Elektrycznej Sieci zewnętrzne
  14. Odpowiedź na pytania do SIWZ
  15. Odpowiedź na pytania do SIWZ
  16. Legenda kolorystyki elewacji
  17. Zmiana pargrafu 3 ust.3 Projektu umowy
  18. Odpowiedź na pytania do SIWZ
  19. ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
  20. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA pn 08_08
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-10-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN 07/08 Wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków wielorodzinnych stanowiących własność PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu.
  PN 07/08 Wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków wielorodzinnych stanowiących własność PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu.

  Lista załączników
  1. SIWZ 07/08
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-06/08 Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę krótkoterminowego kredytu w wysokości 18.500.000,00 zł przez
  PN-06/08 Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę krótkoterminowego kredytu w wysokości 18.500.000,00 zł przeznaczonego na realizację inwestycji – budowa osiedla w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

  Lista załączników
  1. SIWZ PN 06/08 KREDYT BANKOWY
  2. Modyfikacja SIWZ 06/08 kredyt bankowy
  3. Modyfikacja I pismo
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZWR 05/08 Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zleconym przez PTBS Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa handlowego, prawa celnego.
  ZWR 05/08 Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zleconym przez PTBS Sp. zo.o. z wyłączeniem prawa handlowego, prawa celnego.

  Lista załączników
  1. publikacja inf o udzielonym zamówieniu
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-07-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN 04/08 Wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków wielorodzinnych stanowiących własność PTBS Sp. z o.o.
  PN 04/08 Wykonanie robót dekarskich na połaciach dachowych budynków wielorodzinnych stanowiących własność PTBS Sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. siwz
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-03/08 Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę krótkoterminowego kredytu w wysokości 18.500.000,00 zł przez
  PN-03/08 Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę krótkoterminowego kredytu w wysokości 18.500.000,00 zł przeznaczonego na realizację inwestycji – budowa osiedla w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

  Lista załączników
  1. SIWZ
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-06-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZWR 2/08 ŚWIADCZENIE STAŁEJ POMOCY PRAWNEJ
  ZWR 2/08 ŚWIADCZENIE STAŁEJ POMOCY PRAWNEJ W ZAKRESIE DORADZTWA NA RZECZ ZAMAWIAJACEGO.

  Lista załączników
  1. ZWR 2/08
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZWR 01/08 Umowa o współpracę w zakresie dochodzenia wierzytelności - windykacja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych zwiążanych z przedmio
  ZWR 01/08 Umowa o współpracę w zakresie dochodzenia wierzytelności - windykacja roszczeń pieniężnych i niepieniężnych zwiążanych z przedmiotem działalności Zamawiającego.

  Lista załączników
  1. inf. o udzielonym zamówieniu
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZWR-25/07 informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy - projekt zamienny budynku Środowiskowego Domu Emeryta waraz z infrastrukturą towarzyszącą p

  ZWR-25/07 informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy - projekt zamienny budynku Środowiskowego Domu Emeryta waraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Drewlańskiej w Poznaniu.


  Lista załączników
  1. publikacja inf o udzielonym zamówieniu
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2008-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-19 informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę rozliczenia mediów w zasobach własnych i zleconych PTBS Sp.
  PN-19 informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę rozliczenia mediów w zasobach własnych i zleconych PTBS Sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. PN-19 inf. o udzieleniu zamówienia
    udostępnił Małgorzata Woźniak dnia 2007-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-19/07 - inf. o wyniku postępowania dot. przetargu nieograniczonego na usługę rozliczenia mediów w zasobach własnych i zleconych PTBS Sp. z o.o
  PN-19/07 - inf. o wyniku postępowania dot. przetargu nieograniczonego na usługę rozliczenia mediów w zasobach własnych i zleconych PTBS Sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. inf. o wyniku postępowania
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-19/07 - przetarg nieograniczony na usługę rozliczenia mediów w zasobach własnych i zleconych PTBS Sp. z o.o.
  PN-19/07 - przetarg nieograniczony na usługę rozliczenia mediów w zasobach własnych i zleconych PTBS Sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-19/07
  2. SIWZ dot. PN-19/07
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-20/07 - przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu zespołu mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Suwalskiej w
  PN-20/07 - przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu zespołu mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Suwalskiej w Poznaniu.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-20/07
  2. SIWZ dot. PN-20/07
  3. Dodatek nr 8 do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy
  4. Dodatek nr 9 do SIWZ - decyzja o warunkach zabudowy
  5. Dodatek nr 10 do SIWZ
  6. Dodatek nr 11 do SIWZ - mapa zasadnicza dla celów projektowych
  7. Dodatek nr 8 do SIWZ - program funkcjonalno-użytkowy po I modyfikacji
  8. Odpowiedź na zapytanie I
  9. SIWZ dot PN-20/07 po I modyfikacji
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-18/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń pomiarowych w systemie sprzedaży ratalnej dla zasobów PTBS sp. z o.o.
  PN-18/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń pomiarowych w systemie sprzedaży ratalnej dla zasobów PTBS sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-18/07
  2. SIWZ dot. PN-18/07
  3. Dodatek nr 6 do SIWZ
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-15/07 - przetarg nieograniczony na usługę konserwacji i eksploatacji węzłów cieplnych w budynkach stanowiących zasoby własne PTBS Sp. z o.o.
  PN-15/07 - przetarg nieograniczony na usługę konserwacji i eksploatacji węzłów cieplnych w budynkach stanowiących zasoby własne PTBS Sp. z o.o. w Lesznie

  Lista załączników
  1. SIWZ dot. PN-15/07
  2. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-15/07
  3. Odp. na I zapytanie - I modyf. siwz dot. PN-15/07
  4. SIWZ dot. PN-15/07 - po I zapytaniu - I modyf.
    udostępnił Beata Korcewicz dnia 2007-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-14/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i montażem oddawczych skrzynek pocztowych w zasobach m
  PN-14/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i montażem oddawczych skrzynek pocztowych w zasobach mieszkaniowych PTBS Sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-14/07
  2. SIWZ dot. PN-14/07
  3. Modyfikacja I - pismo
  4. SIWZ dot. PN-14/07 po I modyfikacji
  5. Modyfikacja II z 17.07.2007r.
  6. SIWZ-po II modyfikacji z 17.07.2007
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-13/07 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PTBS Sp. z o.o.
  PN-13/07 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PTBS Sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. SIWZ dot. PN-13/07
  2. Ogłoszenie dot. PN-13/07
  3. Odpowiedź na zapytanie I
  4. Odpowiedź na zapytanie II
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-12/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i montażem oddawczych skrzynek pocztowych w zasobach m
  PN-12/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i montażem oddawczych skrzynek pocztowych w zasobach mieszkaniowych PTBS Sp. z o.o.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-12/07
  2. SIWZ dot. PN-12/07
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-07-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-11/07 - przetarg nieograniczony na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego należącego do PTBS.
  PN-11/07 - przetarg nieograniczony na obsługę serwisową sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego należącego do PTBS.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-11/07
  2. SIWZ dot. PN-11/07
  3. Odpowiedź na zapytania
  4. SIWZ dot. PN-11/07 po I modyfikacji
  5. SIWZ dot. PN-11/07 po II modyfikacji z 04.06.2007
  6. Odpowiedź na zapytanie II z 04.06.2007r.
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-7/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń
  PN-7/07 - przetarg nieograniczony na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych do jednostek PTBS znajdujących się w Poznaniu.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-7/07
  2. SIWZ dot. PN-7/07
  3. odpowiedź na I zapytanie-modyfikacja SIWZ
  4. SIWZ aktualna po I zapyt.
  5. Odpowiedź na zapytanie II
  6. Odpowiedź na zapytanie III
  7. Odpowiedź na zapytanie IV
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-8/07 - przetarg nieograniczony na konserwację i eksploatację urządzeń c.o. znajdujących się w zasobach własnych i zleconych PTBS w Poznaniu
  PN-8/07 - przetarg nieograniczony na konserwację i eksploatację urządzeń c.o. znajdujących się w zasobach własnych i zleconych PTBS w Poznaniu podzielonych na grupy: I gr. - usługa konserwacji i eksploatacji węzłów cieplnych; II gr. - usługa konserwacji i eksploatacji kotłowni gazowych.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-8/07
  2. SIWZ dot. PN-8/07
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-6/07 Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie dwóch budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Opieńskieg
  PN-6/07 Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie dwóch budynków mieszkalnych w Poznaniu przy ul. Opieńskiego/Szeligowskiego według dwóch grup: I gr. - inspektor nadzoru w branży elektrycznej; II gr. - inspektor nadzoru w branży sanitarnej.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-6/07
  2. SIWZ dot. PN-6/07
  3. Zmiana terminu- odp. na zapytanie
  4. odp. na II zapytanie
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-4/07 Przetarg nieograniczony na konserwację i eksploatację urządzeń c.o.
  PN-4/07 Przetarg nieograniczony na konserwację i eksploatację urządzeń c.o. znajdujących się w zasobach własnych i zleconych PTBS w Poznaniu podzielonych na grupy: I gr. usługa konserwacji i eksploatacji węzłów cieplnych; II gr. - usługa konserwacji i eksploatacji kotłowni gazowych.

  Lista załączników
  1. SIWZ dot. PN-4/07
  2. Ogłoszenie o zamówieniu dot. PN-4/07
  3. Odp. na I zapytanie - unieważnienie postępowania dot. PN-4/07
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-31/06 Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji urządzeń dźwigowych znajdujących się w zasobach PTBS podzielonych na dwie grupy
  PN-31/06 Przetarg nieograniczony na usługę konserwacji urządzeń dźwigowych znajdujących się w zasobach PTBS podzielonych na dwie grupy

  Lista załączników
  1. SIWZ dot. PN-31/06
  2. Dodatek nr 7 do SIWZ - dot. PN-31/06
  3. Ogłoszenie o zamówieniu PN-31/06
  4. Dodatek nr 3 do SIWZ - dot. PN-31/06
  5. Modyfikacja, zapytanie I dot. PN-31/06
  6. SIWZ dot. PN-31/06 po I modyfikacji
  7. Dodatek nr 3 do SIWZ po modyfikacji I - dot. PN-31/06
  8. Dodatek nr 7 do SIWZ po I modyfikacji dot. PN-31/06
  9. Modyfikacja II dot. PN-31/06
  10. SIWZ dot. PN-31/06 po II modyfikacji
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-37/06 na dostawę częściową wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem przedmiotu zamówienia wg III grup: I gr. - artykuły piśmiennicze
  PN-37/06 na dostawę częściową wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem przedmiotu zamówienia wg III grup: I gr. - artykuły piśmiennicze oraz różne artykuły biurowe; II gr. - oryginalne, nieregenerowane materiały eksploatacyjne do drukarek i sprzętu kopiującego; III gr. - papier do drukowania formatu A4 i papier kserograficzny formatu A3 i A4 dla PTBS SP. Z o.o.

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu PN-37/06
  2. SIWZ dot. PN-37/06
  3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia - dodatki 7,8,9 do siwz.
  4. Dodatek nr 10 do siwz.
  5. Odpowiedź na zapytanie I dot. PN-37/06
  6. SIWZ po I zapytaniu-modyfikacja
    udostępnił Renata Baumann dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-36/06 Przetarg nieograniczony na sukcesywne usługi wywozu nieczystości stałych z zasobów PTBS w Lesznie
  PN-36/06 Przetarg nieograniczony na sukcesywne usługi wywozu nieczystości stałych z zasobów PTBS w Lesznie

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu PN-36/06
  2. SIWZ dot. PN-36/06
  3. Załącznik nr 1 do umowy
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-32/06 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane-budowa i przebudowa dróg w P-niu przy ul. Szyperskiej/Piaskowej

  PN-32/06 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane-budowa i przebudowa dróg w P-niu przy ul. Szyperskiej/Piaskowej

  Dokumentacje przetargowo-projektowe można pobrać ze stron internetowych: http://www.ptbs.pl/przetargi/Szyperska-Materialy_przetargowe.zip
  http://www.ptbs.pl/przetargi/Projekty.zip
  Dokumentację przetargowo-projektową można również odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego na płycie CD-bezpłatnie.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie ZP-300 dot. PN-32/06
  2. SIWZ dot. PN-32/06
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-33/06 Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń pomiarowych w systemie sprzedaży ratalnej dla zasobów PTBS.
  PN-33/06 Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń pomiarowych w systemie sprzedaży ratalnej dla zasobów PTBS.

  Lista załączników
  1. SIWZ dot. PN-33/06
  2. Ogłoszenie ZP-300 dot. PN-33/06
  3. Dodatek nr 6 do SIWZ PN-33/06
  4. Załącznik nr 1 do umowy PN-33/06
  5. Modyfikacja I
  6. SIWZ dot. PN-33/06 po modyfikacji I
  7. Zapytanie I
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-30/06 - opracowanie projektu wraz z wykonaniem garaży w Poznaniu przy ul. Folwarcznej.
  PN-30/06 - opracowanie projektu wraz z wykonaniem garaży w Poznaniu przy ul. Folwarcznej.

  Lista załączników
  1. załacznik 1 Plan zabudowy
  2. Załącznik nr 2. Decyzja o WZ.część 1_2
  3. Załącznik nr 3. Postanowienie GEOPOZ
  4. Załącznik nr 4. Opinia Aquanet część 1_3
  5. Załącznik nr 4. Postanowienie ZDM część 3_3
  6. Załącznik nr 4. Umowa ENEA część 2_3
  7. Załącznik nr 6. Decyzja Geopoz
  8. Załącznik nr 2. Decyzja o WZ.część 2_2
  9. Załącznik nr 5. Mapa do celów projektowych
  10. SIWZ dot. PN-30/06
  11. ogłoszenie ZP-300 dot. PN-30/06
  12. Program funkcjonalno-użytkowy PN-30/06
  13. Odpowiedź na zapytanie 1 - MODYFIKACJA I
  14. SIWZ PO MODYFIKACJI I
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-26/06 Usługa sprzątania własnym sprzętem i środkami powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz konserwacji terenów zielonych w zasobach wł
  PN-26/06 Usługa sprzątania własnym sprzętem i środkami powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej oraz konserwacji terenów zielonych w zasobach własnych PTBS i zasobach zleconych według V grup.

  Lista załączników
  1. SIWZ PN-26/06
  2. Dodatek nr 7 do SIWZ
  3. Załącznik nr 1 do umowy
  4. Ogłoszenie o zamówieniu PN-26/06
  5. Zapytanie I dot. PN_26/06
  6. Zapytanie II dot. PN 26/06
  7. Zapytanie III dot. PN-26/06 wraz ze zm. terminu składania/otwarcia ofert
  8. SIWZ dot. PN-26/06 po modyfikacji z 13.11.06
  9. załącznik nr 1 do umowy - po modyfikacji z 13.11.06
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-25/06 Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń pomiarowych w systemie sprzedaży ratalnej dla zasobów PTBS.
  PN-25/06 Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem urządzeń pomiarowych w systemie sprzedaży ratalnej dla zasobów PTBS.

  Lista załączników
  1. SIWZ dot. PN-25/06
  2. załącznik nr 1 do umowy PN-25/06
  3. Dodatek nr 6 do siwz PN-25/06
  4. Ogłoszenie ZP-300 dot. PN-25/06
  5. Odp. na zapytanie 1
  6. Odp. na zapytanie 2
  7. Modyfikacja I siwz
  8. SIWZ dot. PN-25/06 po modyfikacji I
  9. załącznik nr 1 do umowy po modyfikacji I
  10. dodatek nr 6 do SIWZ aktualny
  11. Modyfikacja II
  12. SIWZ dot. PN-25/06 po modyfikacji II
  13. Modyfikacja III
  14. SIWZ dot. PN-25/06 po modyfikacji III
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-27/06 Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z zasobów PTBS w Lesznie
  PN-27/06 Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z zasobów PTBS w Lesznie

  Lista załączników
  1. SIWZ PN-27/06
  2. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym PN-27/06
  3. załacznik nr 1 do umowy dot. PN-27/06
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na przebudowę czap kominowych w budynkach PTBS przy ul. Słowiańskiej, Murawa, Hercena w Poznaniu
  Przetarg nieograniczony na przebudowę czap kominowych w budynkach PTBS przy ul. Słowiańskiej, Murawa, Hercena w Poznaniu

  Lista załączników
  1. Ogłoszenie PN-21/06
  2. SIWZ PN-21/06
  3. rysunek
  4. opis robót
  5. przedmiar robót
  6. kosztorys ślepy
  7. Zdjęcia
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PN-14/06 przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wraz z wykonaniem garaży w Poznaniu, przy ul. Folwarcznej 28

  PN-14/06 przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wraz z wykonaniem garaży w Poznaniu, przy ul. Folwarcznej 28


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. dodatek nr 7 do siwz
  3. załącznik nr 1 do programu
  4. załącznik nr 2 do programu część 1-2
  5. załącznik nr 3 do programu
  6. załącznik nr 4 do programu cz 1-3
  7. załącznik nr 4 do programu cz 2-3
  8. załącznik nr 4 do programu część 3-3
  9. załącznik nr 2 do programu część 2-2
  10. załącznik nr 5 do programu
  11. załącznik nr 6 do programu
  12. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
    udostępnił Beata Zembska dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ZP-200 dot PN 10 06
  Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne usługi wywozu nieczystości stałych z zasobów stanowiących własność PTBS Sp. z o.o. i zasobów zleconych w zakresie grupy I i II

  Lista załączników
  1. szczegóły zamówienia
    udostępnił Wojciech Gaczek dnia 2007-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej PTBS v1.0 góra